Rhomobile beginner's guide : step-by-step instructions to build an enterprise mobile web application from scratch [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Abhishek Nalwaya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1849515160

ISBN-13: 978-1849515177

Ký hiệu phân loại: 005.365 Programs for specific computers

Thông tin xuất bản: Birmingham [England] : Packt Pub. Ltd., 2011.

Mô tả vật lý: vi, 258 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77854

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH