Thermal technologies in food processing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Richardson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 185573558X

Ký hiệu phân loại: 664.028 Preservation techniques

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC, 2001

Mô tả vật lý: 294 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 7856

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH