Microsoft Excel 2013

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Curtis Frye

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0735669390

Ký hiệu phân loại: 005.54 Electronic spreadsheets

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Farnham : Microsoft ; 2013.

Mô tả vật lý: 550 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 80857

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH