Conducting GCP-compliant clinical research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Graham Ball, Wendy Bohaychuk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471988243

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; New York : John Wiley, 1999.

Mô tả vật lý: xiv, 211 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 80956

Includes bibliographical references (p. 202-205) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH