Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Textbook of clinical trials
Tác giả: David Machin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Biostatistics in clinical trials
Tác giả: Theodore Colton, Carol K Redmond
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  619
 
The Theory of Response-Adaptive Randomization in Clinicaltrials Trials
Tác giả: Feifang Hu, William F Rosenberger
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.724
 
Clinical drug trials and tribulations
Tác giả: Allen E Cato, Allen Cato, Lynda Sutton
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.5
 
Management of data in clinical trials
Tác giả: Eleanor McFadden
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.5
 
Randomized clinical trials of nonpharmacological treatments
Tác giả: Isabelle Boutron, David Moher, Philippe Ravaud
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.724
 
Cluster randomised trials
Tác giả: Richard J Hayes, Lawrence H Moulton
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2009 C-248
 
Cluster randomised trials
Tác giả: Richard J Hayes, Lawrence H Moulton
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.50724
 
Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2006
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Clinical Trials in Ovarian Cancer
Tác giả: Christine Walsh
Xuất bản: New Brunswick: Rutgers University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.99465
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục