The serpents trail : a Maxie and Stretch mystery [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sue Henry

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101083190

ISBN-10: 1101095075

ISBN-10: 110109804X

ISBN-13: 978-1101083192

ISBN-13: 978-1101095072

ISBN-13: 978-1101098042

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Onyx, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 91079

Now in paperback--the first of a new series starring Maxie McNabb, a retiree whose adventures across the country in her motor home are destined for murderous roadblocks. As she sets out from Alaska to the Lower 48, Maxie must first figure out who burgled her friend's Colorado home.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH