Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The Recipe Club : a tale of food and friendship
Tác giả: Andrea Israel, Melissa Clark, Nancy Garfinkel
Xuất bản: Brooklyn NY: Polhemus Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  813.6
 
The thirteenth tale : a novel
Tác giả: Diane Setterfield
Xuất bản: New York: Atria Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Joy for beginners [electronic resource]
Tác giả: Erica Bauermeister
Xuất bản: New York: GP Putnams Sons, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
History lesson for girls [electronic resource]
Tác giả: Aurelie Sheehan
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Light a penny candle [electronic resource]. / Maeve Binchy
Tác giả: Maeve Binchy
Xuất bản: New York: New American Library, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The women of Pemberley : a companion volume to Jane Auten's Pride and prejudice
Tác giả: Rebecca Ann Collins
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Vintage babes
Tác giả: Elizabeth Oldfield
Xuất bản: Bedlinog Mid Glamorgan Wales: Accent Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Card sharks [electronic resource]
Tác giả: Liz Maverick
Xuất bản: New York: New American Library, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Waiting to exhale [electronic resource]
Tác giả: Terry McMillan
Xuất bản: New York NY: Signet, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
My Favorite Midlife Crisis (Yet) [electronic resource]
Tác giả: Toby Devens
Xuất bản: Naperville: Sourcebooks Inc, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục