Service-Oriented Architecture Compass : Business Value, Planning, and Enterprise

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bieberstein Norbert, Bose Sanj

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131870025

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: [kđ] : Ptr, 2005

Mô tả vật lý: 512 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 9846

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH