Siri for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marc Saltzman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1118508815

ISBN-13: 978-1118508817

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 244 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 100891

Make the most of Siri's skills with the advice in this book. Your voice-activated assistant can help you review texts, navigate city streets, get movie times, and more. Learn all the ways Siri can get you organized, entertain you, and save you time.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH