Animacies : biopolitics, racial mattering, and queer affect

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mel Y Chen

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780822352549 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780822352723 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 302.1 General topics of social interaction

Thông tin xuất bản: Durham, NC : Duke University Press, 2012.

Mô tả vật lý: xi, 297 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 143878

Includes bibliographical references (p. [239]-282) and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH