Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 178 kết quả
Ontology and metaontology : a contemporary guide
Tác giả: Francesco Berto, Matteo Plebani
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Robust reality : an essay in formal ontology
Tác giả: George Englebretsen
Xuất bản: Frankfurt Piscataway NJ: Ontos Verlag Transaction Books distributor, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
To have or to be?
Tác giả: Erich Fromm
Xuất bản: London New York: Continuum, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Truth and ontology [electronic resource]
Tác giả: Trenton Merricks
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
To have or to be : World perspectives . 50
Tác giả: Erich Fromm, Ruth Nanda Anshen
Xuất bản: New York: Haper Row Publishers, 1976
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  128
 
Gabriel Marcel's perspectives on the broken world : the broken world, a four-act play : followed by concrete approaches ...
Tác giả: Gabriel MarcelKatharine Ros Hanley, Gabriel Marcel
Xuất bản: Milwaukee: Marquette University Press, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Ontology and the ambitions of metaphysics
Tác giả: Thomas Hofweber
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
The facts in logical space : a Tractarian ontology
Tác giả: Jason Turner
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Metaphysics
Tác giả: Mark Pestana, Mark Pestana
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  591.13
 
The Metaphysics of Experience : A Companion to Whitehead's Process and Reality
Tác giả: Elizabeth Kraus
Xuất bản: New York: Fordham University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  113
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục