Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 246 kết quả
Perception
Tác giả: Howard Robinson
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121
 
Development of perception in infancy : The cradle of knowledge revisited
Tác giả: Martha E ArterberryPhilip J Kellman, Martha E Arterberry
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.42237
 
Basic vision : an introduction to visual perception
Tác giả: Robert J Snowden, Peter Thompson, Tom Troscianko
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.14
 
Perception
Tác giả: Barry Maund
Xuất bản: Chesham Bucks: Acumen, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.34
 
Visual reconstruction
Tác giả: Andrew Blake, Andrew Zisserman
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1987
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  001.534
 
In the mind's eye : Julian Hochberg on the perception of pictures, films, and the world
Tác giả: Julian E Hochberg, Barbara Gillam, Mary A Peterson, H A Sedgwick
Xuất bản: New York NY Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.14
 
Origins of objectivity
Tác giả: Tyler Burge
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.4
 
Statistical pattern recognition
Tác giả: A R Webb
Xuất bản: West Sussex England New Jersey: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Phenomenology of perception
Tác giả: Maurice Merleau-Ponty
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  142.7
 
Perception and illusion [electronic resource] : historical perspectives
Tác giả: Nicholas Wade
Xuất bản: New York: Springer Science, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.74
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục