A world of chance : betting on religion, games, Wall Street

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gabrielle A Brenner, Reuven Brenner, Aaron Brown

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521711576

ISBN-10: 0521884667

ISBN-13: 978-0521711579

ISBN-13: 978-0521884662

Ký hiệu phân loại: 306.482 *Gambling

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008.

Mô tả vật lý: xviii, 339 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146636

Includes bibliographical references (p. 309-324) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH