The cultural memory of Africa in African American and Black British fiction 1970-2000 : specters of the shore

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leila Kamali

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1137584858

ISBN: 9781137584854 (hardcover : acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 813.0080896 American fiction in English

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: ix, 314 pages : , illustrations ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 283087

Includes bibliographical references (pages 277-302) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH