Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
African-American poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary CriticismChelsea House, c2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.008
 
The Wiley Blackwell anthology of African American literature
Tác giả: Gene Andrew Jarrett
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.80896073
 
Kinds of Blue : The Jazz Aesthetic in African American Narrative
Tác giả: Jürgen E Grandt
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  818.5080936
 
Burnin' down the house : home in African American literature
Tác giả: Valerie Sweeney Prince
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0093552
 
Contemporary African American Fiction New Critical Essays
Tác giả: Dana A Williams
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Black on earth : African American ecoliterary traditions
Tác giả: Kimberly N Ruffin
Xuất bản: Athens: University of Georgia Press, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.936
 
The cultural memory of Africa in African American and Black British fiction 1970-2000 : specters of the shore
Tác giả: Leila Kamali
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0080896
 
The Black Arts Enterprise and the Production of African American Poetry
Tác giả: Howard Rambsy
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.5098961
 
Anthems, Sonnets, and Chants : Recovering the African American Poetry of the 1930s
Tác giả: Jon Woodson
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.5209896
 
The Black Aesthetic Unbound Theorizing the Dilemma of Eighteenth-Century African-American Literature
Tác giả: April C E Langley
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.9896073
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục