Lost at Sea : Found at Fukushima

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andy Millar

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1473878063

ISBN-13: 978-1473878068

Ký hiệu phân loại: 940.545941 1918

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: vii, 251 pages : , illustrations, maps ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 283381

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH