Pro Windows server AppFabric [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ewan Fairweather, Danny Garber, Stephen Kaufman, Scott Zimmerman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1430228189

Ký hiệu phân loại: 005.276 Programming for distributed computer systems

Thông tin xuất bản: [Berkeley, Calif.] : Apress, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65304

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH