Smart sensing and context [electronic resource] : third European conference, EuroSSC 2008, Zurich, Switzerland, October 29-31, 2008 : proceedings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel Roggen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 354088792X

ISBN-10: 3540887938

ISBN-13: 978-3540887928

ISBN-13: 978-3540887935

Ký hiệu phân loại: 04.019

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2008.

Mô tả vật lý: xii, 245 p. : , digital, PDF file.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66093

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH