Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Handbook of Optical Sensors
Tác giả: Santos José Luís, Faramarz Farahi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.25
 
Fundamentals of infrared and visible detector operation and testing
Tác giả: John David Vincent
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.362
 
Fiber optic sensors
Tác giả: Shizhuo Yin, Francis T S Yu
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.25
 
Optical fiber sensors : fundamentals for development of optimized devices
Tác giả: Ignacio R Matias, Ignacio del Villar
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3692
 
Optical sensing in power transformers
Tác giả: Jun Jiang, Guoming Ma
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3140284
 
Fiber Optic Sensors : An Introduction for engineers and scientists
Tác giả: Eric Udd
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  681.2
 
Fiber optic sensors : an introduction for engineers and scientists
Tác giả: William B Spillman, Eric Udd
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.2
 
Fiber Bragg gratings
Tác giả: Raman Kashyap
Xuất bản: San Diego CA: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38275
 
Fiber optic sensors : fundamentals and applications
Tác giả: D A Krohn
Xuất bản: Bellingham Washington USA: SPIE Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
Pressure and temperature sensitive paints
Tác giả: T Liu, J P Sullivan
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.69
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục