Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Curved and Layered Structures
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Smart structures : applications and related technologies
Tác giả: Afzal Suleman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.334
 
Smart structures : blurring the distinction between the living and the nonliving
Tác giả: Vinod K Wadhawan
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Introduction to smart antennas [electronic resource]
Tác giả: Constantine A Balanis, Panayiotis I Ioannides
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Smart sensing and context : second European conference, EuroSSC 2007, Kendal, England, October 23-25, 2007 : proceedings
Tác giả: Gerd Kortuem
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681.2
 
Smart sensing and context [electronic resource] : third European conference, EuroSSC 2008, Zurich, Switzerland, October 29-31, 2008 : proceedings
Tác giả: Daniel Roggen
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  04.019
 
Journal of Infrastructure Intelligence and Resilience
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục