Agile analytics : a value-driven approach to business intelligence and data warehousing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Collier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0321504814

Ký hiệu phân loại: 658.472 Business intelligence, and security of information and ideas

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2012

Mô tả vật lý: 329 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66185

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH