Data mining cookbook : modeling data for marketing, risk and customer relationship management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Olivia Parr Rud

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471385646

Ký hiệu phân loại: 005.741 File organization and access methods

Thông tin xuất bản: New York ; Chichester : Wiley, 2001

Mô tả vật lý: xxviii, 367 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67545

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH