Data analysis and visualization in genomics and proteomics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francisco Azuaje, Joaquí Dopazo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470094397

Ký hiệu phân loại: 572.86 DNA (Deoxyribonucleic acid)

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : John Wiley, 2005

Mô tả vật lý: xv, 267 p. : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 74566

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH