Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Human brain proteome
Tác giả: Lisa A Neuhold
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.822
 
Plant proteomics
Tác giả: Jay Thelen, Joze Šamaj
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
Proteomics : methods and protocols
Tác giả: Lucio Comai, Jonathan E Katz, Parag Mallick
Xuất bản: New York: Humana Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W1
 
EuPA Open Proteomics
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Plant genomics and proteomics
Tác giả: Christopher A Cullis
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyLiss, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Protein biochemistry and proteomics
Tác giả: Hubert RehmHubert Rehm
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.60724
 
Proteomics in practice : a laboratory manual of proteome analysis
Tác giả: Reiner Westermeier, Tom Naven
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Identifying microbes by mass spectrometry proteomics
Tác giả: Charles Harold Wick
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QC 454.M3
 
Proteomics in biology [electronic resource]
Tác giả: Arun K Shukla
Xuất bản: Cambridge MA: ElsevierAcademic Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6
 
The urinary proteome : methods and protocols
Tác giả: Alex J Rai
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.60724
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục