Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 241 kết quả
Genomic medicine : principles and practice
Tác giả: Charis Eng, Dhavendra Kumar
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QU 58.5
 
Genomic medicine : principles and practice
Tác giả: Charis Eng, Dhavendra Kumar
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.042
 
Essentials of medical genomics
Tác giả: Stuart M Brown, John G Hay, Harry Ostrer
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyLiss, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
The genus citrus
Tác giả: Marco Caruso, Fred G Gmitter, Manuel Talon
Xuất bản: Oxford: Woodhead Publishing, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  634.304
 
Gene and protein evolution
Tác giả: Jean-Nicolas Volff
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2007 K-788
 
Gene and protein evolution
Tác giả: Jean-Nicolas Volff
Xuất bản: Basel New York: Karger, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.838
 
Halophiles : genetics and genomes
Tác giả: Aharon Oren, R Thane Papke
Xuất bản: Norfolk UK: Caister Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  578.758
 
A guide to QTL mapping with R/qtl [electronic resource]
Tác giả: Karl W Broman, Saunak Sen
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
Computational biology and genome informatics
Tác giả: Jason T L Wang, Paul P Wang, Cathy H Wu
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86330285
 
Genomics [electronic resource] : the science and technology behind the human genome project
Tác giả: Charles R Cantor, Cassandra L Smith
Xuất bản: New York: WileyInterscience, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục