From certainty to uncertainty : the story of science and ideas in the twentieth century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: F. David Peat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309076412

Ký hiệu phân loại: 530 Physics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press, 2002.

Mô tả vật lý: xiv, 230 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 76027

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH