iPad for kids : using the iPad to play and learn [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Proffitt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435460545

ISBN-13: 978-1435460539

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, 2012.

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 353 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77922

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH