Packet guide to routing and switching [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bruce Hartpence

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449306551

ISBN-13: 978-1449306557

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 160 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 77941

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH