Digital systems design with FPGAs and CPLDs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Grout

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0750683975

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier / Newnes, 2008

Mô tả vật lý: xxxvii, 724 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH