Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Burlington MA: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Amsterdam London: Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Programmable logic controllers : a practical approach to IEC 61131-3 using CODESYS
Tác giả: Dag Håkon Hanssen
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
VHDL for engineers
Tác giả: Kenneth L Short
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.392
 
Digital systems design with FPGAs and CPLDs
Tác giả: Ian Grout
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Hướng dẫn thí nghiệm DSP sử dụng FPGA
Tác giả: Nguyễn Tuấn Phước, Nguyễn Minh Khánh Ngọc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3822
 
Lập trình PLC S7 1200 và S7 1500
Tác giả: Ngô Văn Thuyên, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
Hacking GPS
Tác giả: Kathie Kingsley-Hughes
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Hacking GPS
Tác giả: Kathie Kingsley Hughes
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384191
 
Hacking GPS
Tác giả: Kathie Kingsley-Hughes
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384191
 
1

Truy cập nhanh danh mục