Globesity, food marketing and family lifestyles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen Kline

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0230537405

Ký hiệu phân loại: 362.196 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2011

Mô tả vật lý: xv, 252 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71361

"This book examines the public controversies surrounding lifestyle risks in the consumer society. Comparing news coverage of the globesity pandemic in Britain and the USA, it illustrates the way moral panic brought childrens food marketing to the centre of the policy debates about consumer lifestyles"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. 229-247) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH