Mobile WiMAX : a systems approach to understanding IEEE 802.16m radio access technology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sassan Ahmadi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0123749642

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Kidlington, Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Academic Press, 2011.

Mô tả vật lý: xxvii, 738p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 77363

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH