Jazz, rock, and rebels : cold war politics and American culture in a divided Germany

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Uta G Poiger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0520211383

ISBN-10: 0520211391

Ký hiệu phân loại: 943 Central Europe Germany

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : University of California Press, 2000.

Mô tả vật lý: xiii, 333 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 92785

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH