NỘI QUY THƯ VIỆN HUTECH

Điều 1. Bạn đọc Thư viện là người đang theo học hoặc đang làm việc tại trường Đại học Công nghệ TpHCM, đã đăng ký “Phiếu đăng ký bạn đọc” của Thư viện HUTECH.

Điều 2. Bạn đọc khi vào Thư viện cần tuân thủ các quy định sau:

2.1. Quy định chung:

  • Giữ trật tự, vệ sinh trong Thư viện.
  • Không mang cặp, túi, balô vào Thư viện
  • Không mang thức ăn, nước (chỉ được mang nước lọc) vào Thư viện

2.2. Bạn đọc được mượn tài liệu đọc tại chỗ (kho tự chọn), đọc xong để lại vị trí cũ hoặc để đúng nơi quy định.

2.3. Bạn đọc được cấp mã người dùng để tải tài liệu của Thư viện cho mục đích học tập và nghiên cứu.

2.4. Việc mượn tài liệu đem về được thực hiện theo quy định sau:

  • Bước 1: Bạn đọc tự chọn tài liệu trong kho.
  • Bước 2: Xuất trình thẻ: học viên, sinh viên, nhân viên, giảng viên khi mượn.
  • Bước 3: Làm thủ tục mượn/trả tài liệu tại quầy. Số lượng được mượn: 2 tài liệu/lần (trả xong, mới được mượn tiếp). Hạn mượn tài liệu: 15 ngày.

Lưu ý khi mượn: Bạn đọc không sử dụng thẻ của người khác, kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mượn và hạn trả tài liệu. Bạn đọc được phép mượn lại (nếu không trễ hạn) và phải mang tài liệu đến Thư viện để làm thủ tục mượn.

2.5. Tài liệu phải được nhân viên Thư viện kiểm tra trước khi mang ra khỏi Thư viện.

2.6. Tài liệu trễ hạn được thực hiện theo Thông báo về việc “Xử lý tài liệu trễ hạn của Thư viện”

2.7. Nếu bạn đọc làm thất lạc, gây hư hỏng tài liệu (cắt xén, làm rách, ghi dấu…) hoặc

trang thiết bị của Thư viện phải chịu trách nhiệm bồi thường (bao gồm chi phí phục hồi, tái tạo hoặc đền mới).

Điều 3. Nội quy này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế cho các nội quy đã ban hành trước đây.

Giám đốc Thư viện