Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu mới

Cơ sở dữ liệu SpringerLink

Springer Link là một trong những cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến hàng đầu thế giới chuyên cung cấp truy cập đến các nguồn thông tin điện tử chất lượng cao, bao gồm các tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, và sách tham khảo của nhiều lĩnh vực: kiến trúc và thiết kế, thiên văn, năng lượng, kinh tế, môi trường, y học, luật, công nghệ, khoa học máy tính, khoa học xã hội và nhân văn, v.v…

Xem thêm