Access to online resources : a guide for the modern librarian

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristina Botyriute

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3319739892

Ký hiệu phân loại: 025 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2018.

Mô tả vật lý: vii, 42p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 121621

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH