Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 236 kết quả
Journal of Information Science Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Korea Institute of Science and Technology Information, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Organizacija Znanja
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Information Science, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Brazilian Journal of Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Nanyang Technological University Singapore, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Open Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : De Gruyter, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Encyclopedia of library and information science, second edition. First update supplement
Tác giả: Miriam A Drake
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 1968
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  020.3
 
European Science Editing
Tác giả:
Xuất bản: : Pensoft Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Nongye tushu qingbao xuebao
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Department of Journal of Library and Information Science in Agriculture, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Edulib: Journal of Library and Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Pendidikan Indonesia, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
المجلة المصرية لعلوم المعلومات
Tác giả:
Xuất bản: : Information Science Department Faculty of Arts BaniSuef University, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục