Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Digital Culture & Education
Tác giả:
Xuất bản: : Digital Culture Education DCE, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media and Education in the Digital Age
Tác giả:
Xuất bản: New York: Peter Lang International Academic Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  371.3344678
 
Media and Education in the Digital Age : Concepts, Assessments, Subversions
Tác giả: Matteo Stocchetti, Matteo Stocchetti
Xuất bản: Berlin: Peter Lang International Academic Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Digital Transformations in Nordic Higher Education [electronic resource]
Tác giả: Linda Barman, Lise Degn, Cathrine Edelhard Tømte, Lars Geschwind, Pinheiro Rómulo
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378
 
AI in Education
Tác giả: Juan Cruz-Benito, Juan Cruz-Benito
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Concept Mapping and Education
Tác giả: AMM Sharif Ullah, AMM Sharif Ullah
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Higher Education in Innovation Ecosystems
Tác giả: Yuzhuo Cai, Yuzhuo Cai, Qiongqiong Chen, Qiongqiong Chen, Jinyuan Ma, Jinyuan Ma
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
STEAM Education and the Innovative Pedagogies in the Intelligence Era
Tác giả: Zehui Zhan, Qintai Hu, Qintai Hu, Xuan Liu, Xuan Liu, Shan Wang, Shan Wang, Zehui Zhan
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Open and Distance Education in Australia, Europe and the Americas : National Perspectives in a Digital Age
Tác giả: Adnan Qayyum, Adnan Qayyum, Olaf Zawacki-Richter, Olaf Zawacki-Richter
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Journal of Interactive Media in Education
Tác giả:
Xuất bản: : Ubiquity Press, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục