Developing a narrative approach to healthcare research

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vivien Martin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846194008

ISBN-13: 978-1846194009

Ký hiệu phân loại: 2011 B-691 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Radcliffe Pub., 2011

Mô tả vật lý: xxi, 201 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 132822

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH