Darwin's plots : evolutionary narrative in Darwin, George Eliot and nineteenth-century fiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gillian Beer

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0521743613 (pbk.)

ISBN: 0521767695 (hbk.)

ISBN: 9780521743617 (pbk.)

ISBN: 9780521767699 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 891.4 Modern Indic literatures

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: xxxiii, 294 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 277089

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH