Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 243 kết quả
65 more short mysteries you solve with science!
Tác giả: Eric Yoder, Natalie Yoder
Xuất bản: Washington DC: Science Naturally, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.1
 
Science rocks!
Tác giả: Ian Graham, Mike Goldsmith, Dan Wright
Xuất bản: New York London: DK Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.8
 
Science : level red
Tác giả:
Xuất bản: New York: GlencoeMcGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Car science
Tác giả: Richard Hammond
Xuất bản: New York: DK Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.222
 
Science Fiction in Argentina: Technologies of the Text in a Material Multiverse
Tác giả: Joanna Page
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  860.935882
 
Sports science for young people
Tác giả: George Barr
Xuất bản: New York: Dover, 1990
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796
 
Journal of Literature and Science
Tác giả:
Xuất bản: : University of Westminster, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Perspectives on Science and Culture
Tác giả: Kris Rutten, Stefaan Blancke, Stefaan Blancke, Kris Rutten, Ronald Soetaert, Ronald Soetaert
Xuất bản: USA: Purdue University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.45
 
Modern science, 1896-1945
Tác giả: Ray SpangenburgDiane Moser, Ray Spangenburg
Xuất bản: New York: Facts On File, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509.04
 
Super science lab activity book
Tác giả: Jess Bentall, Richard HammondJess Bentail, Richard Hammond
Xuất bản: London New York: DK, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục