Khôi phục quản lý từ trích dẫn hoặc danh mục tài liệu
Dựa trên các trích dẫn tài liệu hoặc danh mục tài liệu tham khảo, bạn có thể khôi phục hoặc thêm các mục vào thư viện quản lý tài liệu tham chiếu của mình, giúp bạn tiếp tục quản lý tài liệu một cách thuận tiện và có tổ chức trong Zotero/Mendeley.

Tình huống 1 : Bạn bị mất thư viện Zotero/Mendeley nhưng vẫn còn tài liệu. Việc trích xuất cho phép bạn khôi phục các mục bạn đã trích dẫn trong tài liệu của mình và nhập chúng trở lại trình quản lý tham chiếu.

Tình huống 2 : Ai đó đã gửi cho bạn một tài liệu và bạn muốn đưa các mục được trích dẫn vào thư viện quản lý tài liệu tham khảo của riêng bạn.

 

  • Từ các trích dẫn tài liệu 

Ví dụ: (Nguyễn, 2014)

Vào trang Reference Extractor   https://rintze.zelle.me/ref-extractor/

 

Và làm 2 bước trên

Sau đó import vào Zotero


  • Từ danh mục tài liệu tham khảo

Vào trang  AnyStyle vào trang https://anystyle.io

Copy danh mục tham khảo vào ô 1

Lưu BibTex

 

Sau đó import vào Zotero

 

 

Chỉnh sửa lần cuối : 1/4/2024 8:46:52 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác