PubMed - CSDL về trích dẫn và tóm tắt tài liệu y sinh

PubMed là nguồn tài nguyên miễn phí hỗ trợ tìm kiếm và truy xuất tài liệu y sinh và khoa học đời sống. PubMed được phát triển và duy trì từ năm 1996 bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI) , tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) , đặt tại Viện Y tế Quốc gia (NIH).

Cơ sở dữ liệu PubMed chứa hơn 36 triệu trích dẫn và tóm tắt tài liệu y sinh, y tế cũng như các ngành liên quan như khoa học đời sống, khoa học hành vi, khoa học hóa học và kỹ thuật sinh học (không bao gồm các bài báo tạp chí toàn văn trừ các liên kết đến toàn văn có sẵn từ các nguồn khác, ví dụ như trang web của nhà xuất bản hoặc PubMed Central (PMC)).

 

Nguồn lực của cơ sở dữ liệu PubMed được phát triển từ:

  • MEDLINE: bao gồm chủ yếu các trích dẫn từ các tạp chí được chọn cho MEDLINE; các bài viết được lập chỉ mục bằng MeSH (Tiêu đề chủ đề y tế) và được quản lý bằng siêu dữ liệu về tài trợ, di truyền, hóa học và các siêu dữ liệu khác.
  • Trung tâm PubMed (PMC): PMC là một kho lưu trữ toàn văn bao gồm các bài báo từ các tạp chí được NLM xem xét và lựa chọn để lưu trữ (hiện tại và lịch sử), cũng như các bài báo riêng lẻ được thu thập để lưu trữ tuân thủ các chính sách của nhà tài trợ.

 

PubMed là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu.

 

Website: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Chỉnh sửa lần cuối : 1/17/2024 10:06:09 AM

Xem thêm

Các chuyên đề khác