Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý nước rỉ rác tại bô rác Tư Sò
Tác giả: Nguyễn Thị Trương Trinh, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế trạm xử lí nước thải tập trung KCN Phú Tài-Tỉnh Bình Định
Tác giả: Đặng Thị Diễm Chi, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho KCN DNN - Tân Phú xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An công suất 5000m3/n...
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Huệ, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy chế biến cà phê công suất: 400m3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát đánh giá hiện trạng chất thải chăn nuôi huyện Hóc Môn
Tác giả: Huỳnh Văn Hoang, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát và đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt của huyện Bình Chánh - TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thái Thông, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Báo cáo giám sát môi trường DNTN bao bì An Phú
Tác giả: Lê Công Nhẫn, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế cụm xử lý nước sông cấp cho sinh hoạt của xã Sơn Đông - TP Bến Tre - Bến Tre
Tác giả: Huỳnh Trọng Đại, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản công ty thủy sản Thanh Khiết huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng công su...
Tác giả: Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục