Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.2813008 giây)
Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) phục vụ công tác nhân giống
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 123193 Định dạng: PDF
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Áp dụng một số thuật toán cải tiến tính toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.31910151
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 142565 Định dạng: PDF
Phân tích một số yếu tố nguy cơ xây dựng bản đồ dịch tễ và đánh giá hiệu quả phòng bệnh dịch tả heo bằng vắc - xin tại T...
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Nông lâm , 2010
Ký hiệu phân loại: 636.4089
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.313
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 147715 Định dạng: PDF
Đặc điểm dịch tể của hội chứng rối loạn sinh sản - hô hấp (PRRS) trên heo giai đoạn 2003 - 2007 và thử ngh...
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đai hoc Nông Lâm , 2011
Ký hiệu phân loại: 636.4089
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Nghiên cứu giải thuật điều khiển statcom trong việc cải thiện chất lượng điện áp
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148571 Định dạng: PDF
Kỹ thuật dự báo trong vận hành thị trường điện Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 333.7932
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148574 Định dạng: PDF
Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 332.1753
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148683 Định dạng: PDF
Những yếu tố quyết định trong việc sử dụng mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến của người tiêu dùng tại TP Hồ C...
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2020
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
ID: 148797 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục