Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9179 kết quả (0.2812518 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:2
Kỹ thuật chuyển mạch số và ứng dụng trong tổng đài EWSD
Tác giả: Võ Hoàng Phúc
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 221 Năm XB: 2001
Mô phỏng mạch chỉnh âm sắc tích cực dùng MATLAB
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381532
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 220 Năm XB: 2002
Truyền hình qua vệ tinh
Tác giả: PhanTấn Thảo
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.388
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 227 Năm XB: 2001
Thiết kế và thi công hệ thống quản lý trạm điện thoại...
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 225 Năm XB: 2001
Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ sử dụng MICROCONTROLLER 8051
Tác giả: Bùi Tường Thuyên
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2055 Năm XB: 2001
Điều khiển tay máy
Tác giả: Lê Văn Đông
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 224 Năm XB: 2001
Khảo sát hệ thống thông tin di động GSM các kỹ thuật nâng cao chất lư
Tác giả: Nguyễn Đình Hòa
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.38215
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 1780 Năm XB: 1999
Tổng đài nội bộ 8 thuê bao 3 trung kế
Tác giả: Nguyễn Văn Huệ
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.3886
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2056 Năm XB: 2001 File: PDF
Đo và điều khiển nhiệt độ dùng vi xử lý 89C51
Tác giả: Nguyễn Thành Tuân
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2077 Năm XB: 2001
Thiết kế bộ đếm điện năng chỉ thị số
Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Ký hiệu phân loại: 621.381548
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2083 Năm XB: 2001
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục