Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5549 kết quả (0.0199998 giây)
Kế toán doanh thu chi phí & xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Cty Bay DV Hàng Không (VasCo)
Tác giả: Hồ Thị Đoan Trang
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán tập hợp chí phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Dệt may TM Tấn Minh
Tác giả: Trương Vĩnh Thắng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHH Thiên Ân
Tác giả: Trương Thị Thúy Hà
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán tập hợp chi phí SX & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP SX Thương mại May SG
Tác giả: Trần Bùi Nam
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn - TT Viễn thông IP
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thùy
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Kế toán tập hợp và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 1
Tác giả: Lê Thị Ngọc Giàu
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ly
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 336.2
 
Thực trạng quản lý thuế Thu Nhập Cá Nhân tại Chi cục Thuế Quận 2
Tác giả: Lê Phương Thảo
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế Quận 2
Tác giả: Châu Thanh Trúc
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tân Phước Long
Tác giả: Trần Thị Thanh Thúy
TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục