Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3189 kết quả (0.4374499 giây)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn của khách hàng nhập khẩu sợ DTY (Drawn Texture Yran) của Việt Nam tại th...
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28736 Định dạng: PDF
Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Ngô Thanh Tâm,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.47677
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28534 Định dạng: PDF
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2015
Tác giả: Lê Thị Lin Đa,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.17373
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26760 Định dạng: PDF
Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng hàng dệt may Việt Nam Xuất khẩu
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.47677
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28506 Định dạng: PDF
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Định dạng: PDF
Hoạt động Logistics tại các công ty vận tải Quốc tế ở Việt Nam nghiên cứu mô hình này tại công ty Sotrans Logistics
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28508 Định dạng: PDF
Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Asean và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Võ Văn Cang,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28726 Định dạng: PDF
Xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc ...
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28728 Định dạng: PDF
Quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu ở Việt Nam (N...
Tác giả: Lê Văn Trung,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 382.63
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28725 Định dạng: PDF
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Khánh Hoà trong điều kiện hội nhập kinh tế Quố...
Tác giả: Mai Thị Linh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Đại học Ngoại Thương , 2010
Ký hiệu phân loại: 338.3727
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28724 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục