Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2997 kết quả (0.2344142 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:10
Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện
Tác giả: Trần Hoàng Lĩnh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.310285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25241 Năm XB: 2009 File: PDF
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập
Tác giả: Phan Xuân Huy
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.31244
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25238 Năm XB: 2008 File: PDF
Đẩy mạnh hợp tác chuyên gia giáo dục với nước ngoài ở các cơ sở giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Vũ Hương Giang
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 371.2
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26826 Năm XB: 2010 File: PDF
Tự động hoá mạng phân phối
Tác giả: Nguyễn Đức Huy
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25239 Năm XB: 2009 File: PDF
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 629.8
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25237 Năm XB: 2008 File: PDF
Khai thác và quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Thành Phố Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25242 Năm XB: 2009 File: PDF
Thiết kế tối ưu và điều khiển tay máy song song kiểu Stewart-Gough plaform
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 629.892
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 25235 Năm XB: 2009 File: PDF
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cà phê Đăk Lăk giai đoạn 2010 - 2015
Tác giả: Lê Thị Lin Đa
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 338.17373
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 26760 Năm XB: 2010 File: PDF
Hoạt động Logistics tại các công ty vận tải Quốc tế ở Việt Nam nghiên cứu mô hình này tại công ty Sotrans Logistics
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28508 Năm XB: 2010 File: PDF
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghệ cao TP.HCM(2008-2020)
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Ngoại thương
Ký hiệu phân loại: 332.673
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 28738 Năm XB: 2010 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục