Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 975 kết quả (0.281246 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: grid:5
Điện gia dụng
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 525 Năm XB: 1997 File: PDF
Sửa chữa ô tô
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Tp. HCM
Ký hiệu phân loại: 629.28
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 520 Năm XB: 1996 File: PDF
Bản thuyết minh kỹ thuật danh mục hướng dẫn xây dựng, lắp ráp và vận hành phòng thí nghiệm vật lý
Thông tin xuất bản: Hà Nội :ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ký hiệu phân loại: 025.31
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1022 Năm XB: 1999 File: PDF
Tuyển tập công trình hội nghị khoa học sinh viên khoa công nghệ thông tin
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1521 Năm XB: 2001 File: PDF
Nghiên cứu một số họ Wavelets mẹ thích ứng cho việc nâng cao hiệu quả xử lý ảnh
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 771
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1616 Năm XB: 2001 File: PDF
Tìm hiểu hệ thống viba số.
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 621.384151
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 946 Năm XB: 1999
Nghiên cứu hành vi mua xe hơi của khách hàng công nghiệp trong các tổ chức tại TP.HCM
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 380.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1620 Năm XB: 2001 File: PDF
Hối phiếu và sự cần thiết xây dựng luật hối phiếu tại Việt Nam.
Tác giả: Phan Anh Hải
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 346.096
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1033 Năm XB: 1999 File: PDF
Thúc đẩy phát triển công nghiệp tại Long An - Hiện trạng và giải pháp
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 338.9
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1035 Năm XB: 1999 File: PDF
Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Kim Nhung
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech
Ký hiệu phân loại: 332.04154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1036 Năm XB: 1999 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục