Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5900532 giây)
Strategic choices in science and technology : Korea in the era of a rising China
Tác giả: Song Somi,
Thông tin xuất bản: Santa Monica CA : RAND Corporation , 2005
Ký hiệu phân loại: 338.476095195
ISBN: 0833037463 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1

Truy cập nhanh danh mục