Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.8100003 giây)
Metaphor in context
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284359
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Metaphor in context
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 401.43
ISBN: 0262284359
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Quotations as Pictures
Tác giả: Stern Josef,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 401
ISBN: 9780262367356
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục